Ознака : ќесе

Гастро марифети

Ле­бот ни­ко­гаш не ос­та­вај­те го да стои во ќесе

Igor
Ре­чи­си си­те луѓе, пред да го ста­ват ле­бот во ор­ман­че­то за чу­ва­ње леб во куј­ната, ле­бот, во обид да му ја зад­ржат све­жи­на­та и да...