10.8 C
Скопје
09:16 - 10 декември, 2022

Ки­ф­ли со ме­ле­но месо

Сос­тојки:

1 кг брашно

500 гр ме­ле­но месо

600 мл јо­гурт

50 гр су­сам

5 јајца

1 гла­ви­ца кро­мид

1 пра­шок за пе­чиво

мас­ло за ја­дење

сол и ме­лен црн би­бер

Под­го­товка:

Исеч­кај­те го кро­ми­дот сит­но и крат­ко проп­р­же­те го на заг­ре­а­но масло. Ко­га кро­ми­дот ќе омекне, до­да­де­те со ме­ле­но­то месо, за­чи­не­те и проп­р­же­те го ме­со­то око­лу 20 ми­нути.

Ко­га ме­ле­но­то ме­со ќе се спржи, тр­гне­те го тав­че­то од оган и ос­та­ве­те го да се олади.

Во по­се­бен сад за­ме­се­те го тес­то­то од брашно, јо­гурт, ква­сец и јајца и пра­шо­кот за пе­чиво. Сме­са­та ис­ту­ре­те ја на ра­бот­на пов­рши­на и уба­во из­ме­се­те ја.

Оста­ве­те го тес­то­то да ста­са а по­тоа од не­го фор­ми­рај­те топ­чиња.

Под­гот­ве­ни­те топ­чи­ња со по­мош на су­ка­ло ра­су­кај­те ги и во нив­на­та внат­реш­ност до­дај­те по ед­на ла­жи­ца од ме­ле­но­то месо.

Об­ли­ку­вај­те ги во фор­ма на ма­ли кро­а­сани.

Кро­а­са­ни­те со ме­ле­но ме­со на­ре­де­те ги во та­ва за пе­чење, пре­мач­кај­те го со жолчка од јајце и на­ро­се­те ги со су­сам.

Ва­ка под­гот­ве­ни­те кро­а­сан­чиња, пе­че­те ги во прет­ход­но заг­ре­а­на рер­на на 200 сте­пе­ни око­лу 40 ми­нути.

Слични објави

(Фото) Како најефтино да го посетите Амстердам: Ресторани и хотели по најниски цени, а сепак ќе се чувствувате кралски!

Еспресо

Посно ем вкусно: Полнети пиперки со грав печени во рерна

Еспресо

Посно макало од ореви – од традиционалната македонска кујна

Еспресо

Брз, сочен и вкусен ручек: Кремаста мусака со сирење

Еспресо

Ќе ја раскажувате насекаде! Шпански рецепт за кремаста компир салата

Еспресо

(Фото) Занимливости за СП Катар 2022: Спектакл за луѓе со длабок џеб

Ј.К.Д
Се вчитува....