Ле­бот ни­ко­гаш не ос­та­вај­те го да стои во ќесе

Ре­чи­си си­те луѓе, пред да го ста­ват ле­бот во ор­ман­че­то за чу­ва­ње леб во куј­ната, ле­бот, во обид да му ја зад­ржат све­жи­на­та и да спре­чат не­го­во­то су­шење, го вит­ка­ат во ќесе.

Вак­ва­та прак­ти­ка е ис­клу­чи­тел­но штет­на и се­кој што го пра­ви тоа, тре­ба да прес­та­не со ваквиот на­чин на скла­ди­ра­ње на ле­бот.

Ве­ру­ва­ње­то де­ка ле­бот чу­ван во ќе­се ќе ос­та­не по­дол­го вре­ме свеж, ни­ту од да­ле­ку не е точно, би­деј­ќи нај­лон­ска­та ке­са са­мо ќе пот­по­мог­не во „за­ду­шу­ва­њето” на ле­бот, а со тоа и кон не­го­во заб­р­за­но су­шење, по што ле­бот ќе би­де на­вис­ти­на тврд и неп­ри­ја­тен за ја­дење.

Пок­рај тоа, по­ра­ди на­ма­ле­на­та моќ­ност за цир­ку­ли­ра­ње на воз­ду­хот во ва­ка за­вит­ка­ни­от леб, шан­са­та да фа­ти му­вла и да би­де не­у­пот­реб­лив, се зго­ле­му­ва двојно.

За­тоа нај­доб­ро е да ку­пу­ва­те леб во по­ма­ли ко­ли­чи­ни иа­ко мо­же­би та­ка би тре­ба­ло тоа да го пра­ви­те по­често.

Се­пак, ова е единстве­ни­от на­чин се­ко­гаш да ја­де­те мек и вку­сен леб.

До­кол­ку чес­то зна­е­те да пре­те­ра­те и ку­пу­ва­те леб по­ве­ќе от­кол­ку што ви е пот­ребно, то­гаш так­ви­от леб чу­вај­те го во фри­жи­дер.

Слични објави

Се соблече најзгодната девојка од групата „Hurricane“ и го запали Инстаграм! (ФОТО)

Еспресо

Пејачката позната по скандалозното однесување призна: Половина година сум трезна

Еспресо

Викторија Лоба мами воздишки на плажа (ФОТО)

Igor

Се препорачува: Ова треба да го направите 3 минути по туширањето

Igor

ТРИ МЕСЕЦИ НЕ ПЛАТИЛА РАТА: Банка во потрага по Северина, која троши илјадници евра на одмор

Igor

НЕОБИЧНА ГРЧКА САЛАТА со пржена лубеница (РЕЦЕПТ)

Igor

Остави Коментар

три × оне =

Слични објави

Се бореше на децата да не им остави ниту цент, а синот не го ни запозна: Холивудскиот продуцент Стив Бинг изврши самоубиство

Еспресо

Ева Лонгорија заблеска во деколтиран фустан кој најдобро им стои на жени со мали гради

Igor

Ќерката на Брус Вилис за „Ноќ на вештерките“ со оргинална маска! Повеќе открива, отколку што сокрива! (ФОТО)

Igor

Направете сами домашен Нутела сладолед (РЕЦЕПТ)

Igor

Се жени братот на АНА ИВАНОВИЌ, а ОВА ПРАВИЛО ги вчудоневиди сите поканети

Igor

Водителката Милена Антовска објави селфи-фотка, ама погледот ќе ви „забега“ само на едно место… (ФОТО)

Igor